הכנה לחקירה במשטרה וחשיבות קבלת ייעוץ מעורך דין פלילי

תוכן עניינים

חקירה במשטרה היא אירוע לא נעים עבור אדם שנחשד במעשה פלילי או שנקרא אל החקירה לצורך פעולות מסוימות. אלא שלצד אי הנעימות שבדבר, לחקירה הראשונית במשטרה גם משמעות קריטית, שיכולה להשליך על המשך החקירה, מסגור האשמה, גם שלא בצדק, תפיסת החוקרים את החשוד, ואפילו על היתכנות סגירת התיק, מחד או התקדמות לכתב אישום, מאידך.

קשה להפריז בחשיבות ההתנהגות וההתנהלות במהלך החקירה הראשונית במשטרה. בדיוק כמו שאנו מתרשמים מאדם שמולנו, על פי פעולה מסוימת ומקטלגים אותו – כך פועלים גם החוקרים. יתרה מכך, אמירה לא נכונה, תגובה לא במקום, שתיקה בחקירה או כל שגיאה אחרת – יכולים להביא לכדי תוצאה עגומה מבחינת הנחקר.

מה מתרחש במהלך חקירה במשטרה?

כאשר המשטרה חושדת באדם מסוים כי ביצע מעשה פלילי או עבר עבירה מסוימת, היא מתחילה בסדרת פעולות המנסות לאסוף ראיות לכך וכן לנסות ולקשור את האדם לעבירה.  מרכיב מרכזי בכך, היא החקירה האישית. לרוב זו תהיה חקירה תחת אזהרה בה יתושאל החשוד, אך יש גם אופנים אחרים, כגון עימות בין צדדים קשורים או מנוגדים, גבית עדות, שחזור וכד'.

בתחילתה של כל חקירה, מחובת המשטרה והחוקרים להודיע לחשוד כי הוא נמצא תחת חקירה באזהרה ולציין בפניו את העברה שמיוחסת לו. עוד חייב החוקר לציין בפני החשוד כי הוא רשאי לשמור על זכות השתיקה ולא לומר דבר והחשוב ביותר לעניינו הוא חובת המשטרה לאפשר לחשוד את הזכות לפנות לייעוץ של עורך דין פלילי מקצועי (וכן מתן אפשרות לבצע פעולה זו, עוד טרם תתחיל החקירה). 

מדוע חשובה מעורבותו של עורך דין פלילי בתהליך החקירה?

החקירה במשטרה נועדה כדי למצוא את החשוד או לגרום לאיסוף ראיות כנגדו. לעיתים, בלהט החקירה, החוקרים אינם מתנהלים כיאות ועל פי דין. לעומתם, גם החשוד אינו מתנהל נכון וכל התנהגות לא נכונה שלו, מילה לא במקום וכד'– יכולים לסייע לגיבוש תשתית ראייתית נגדו ולהפללתו, לעיתים גם שלא בצדק.

לפיכך, אין זה מקרה סתם, שמערכות הצדק בעולם פעולות רבות בנושא ההגנה על זכויות החשוד, שהמרכזית שבהם היא הזכות להיוועצות בעורך דין פלילי. התוצאה של מניעה או הימנעות מזכות זו, יכולה להיות הרת גורל ולסבך כל אדם, בכל מקרה.

וכאן מגיעה הבעיה הגדולה באמת. רוב הנחקרים, כחלק מתחושת היבריס בלתי מוצדקת, בטוחים כי הם יוכלו להתמודד עם הסיטואציה לבד. הם מזלזלים בהליך זה, לא שומרים על חדות או על התנהלות נבונה ובעצם, בסופו של דבר – מפילים ומפלילים את עצמם. אחרים, בטוחים בחפותם ולכן שאננים אך טעות קטנה שלהם- מסובבת את החץ כנגדם ועוגמת הנפש והתסבוכת רק יגדלו מעתה.

מן הצד השני, יש שדווקא לא מרגישים בנוח בסיטואציה. חמור מכך, הם משותקים. הם מפוחדים. הם יסכימו להודות בכל מה שיוטח בהם ויפלילו עצמם שלא בצדק. יש צורך, במי שיתווך להם את התהליך ויעמוד כחומה בצורה בהגנה על זכויותיהם.

היוועצות עם עורך דין לכל אורך החקירה

כאמור, ניתן להיוועץ עם עורך דין עוד לפני פתיחת החקירה. זו זכותכם ואסור למשטרה לסרב לה. חשוב לזכור, כי במידה והחשוד לא ירצה להתייעץ עם עורך דין, משטרת ישראל והערכאות השיפוטיות, יראו בכך כוויתור על זכותו וכל טענה שתהיה לו בהמשך בנושא זה- תבוטל.

עורך הדין יוכל להכין את החשוד לגבי העומד להתרחש, מה תהיה ההתנהלות בחדר החקירה, מה מותר או אסור לו להגיד, האם לשמור על זכות השתיקה או לשתף פעולה, סקירה של שיטות ותרגילי חקירה, שאולי נועדו להפיל את הנחקר ועוד. בשלב הבא עורך הדין הפלילי יסייע לחשוד לגבש את קו ההגנה שלו וכן יעניק לו את כל המידע על הזכויות שלו בחקירות ההמשך וכן אם יבוצע מעצר.

עורך דין

שתפו פוסט זה